Informasjon vedr. klage på ilagt kontrollsanksjon.

Har du blitt ilagt en kontrollsanksjon og ønsker å klage på denne? Da kan du klage innen 21 dager fra utstedelses dato. 


Mobirise

Ved en klage må sanksjonsnummer, bilnummer, navn og adresse på fører fremkomme.

Før det sendes innsigelse på en kontrollsanksjon ber vi deg nøye vurdere om alle vilkår for den gjeldene plassen er overhold ved parkering. Ny informasjon som kan bevise at de faktiske vilkår
er overhold bes sendes med i klagen.


En klage sendes skriftlig til P-Service AS, denne kan sendes via
www.klage.pservice.no

eller pr. post.

Postadresse:
P-Service AS
Jerikoveien 26
1067 Oslo

Har du andre spørsmål vedrørende ilagt kontrollsanksjon og ønsker å snakke med kundeservice kan du kontakte oss på tlf.: 21090360 (0900-1200). En evntuell klage må sendes skriftlig og kan ikke mottas pr. telefon.

Om du har klaget skriftlig til oss uten å få medhold kan du klage videre til parkeringsklagenemnda. Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister som gjelder
kontrollsanksjoner eller fjerning. Mer informasjon om hvordan du kan klage ditt og om parkeringsklagenemnda finner du her:
www.pklagenemnda.no